JOOSTE (GOUS) Anna Maria 1898-1977

Name: Anna Maria Jooste (néé Gous)

Birth: 13/08/1898

Death: 07/09/1977

Inscription: In liefdevolle herinnering aan ons dierbare moeder en ouma.  Groot is die gemis maar ons gun u die rus. Verlangende kinders en kleinkinders.